Yazılar

Biyokütle Pellet ve Yem Peleti

Biyokütle yakıt PELLET ; odun, endüstriyel odun artığı ve ormansal artıkların işlenmesi ilesıkıştırılarak enerjiyi muhafaza etmek için uygulanan iişlem sonucu ortaya çıkan üründür. Silindirik şekile sahip olan pellet,ham maddesine göre 6–8 mm çapında  10–30 mm uzunluğunda parçacıklardır.

PELET toz formunda olan yemlerin dezavantajlarını ortadan kaldıran PELLET formundaki hayvansal gıdadır.Toz yemler havaya karışırlar ve hayvanlarda  solunum rahatsızlıklarına neden olurlar. Toz yem kokusu sebebiyle hayvanlar tarafından pek rağbet görmez.Toz halindeyken .ok görünen yem granül arası hava yı sindirim sistemine katar.Toz yem dış etkenlere daha çok maruz kalıp kokusunu tadını kaybeder.PELET yem sadece yüzeyi dış temasa açık olduğu için içindeki yem tadını ve kokusunu korur üstelik sıkışmış formundan ötürü daha besleyicidir

 

Bir cevap yazın :

* Your email address will not be published.