buharlaştırma siklonu
 

Siklonlar

besleme bunkeri
 

Bunkerler